0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 21. prosince 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 21. prosince 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Úprava otevírací doby Plaveckého bazénu od 1. 1. 2017

Bazén a aquapark Jindřichův HradecRada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec úpravu otevírací doby na Plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci od 1. 1. 2017 a to takto:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 6:30 – 21:00 hodin.

Sobota, neděle, svátky a prázdniny – zůstává beze změn (10:00 – 20:00 hodin).

Otevírací doba saun v hlavní sezóně (říjen – březen) – zůstává beze změn (14:30 – 21:30 hodin).

  • Ocenění úspěšných sportovců

Rada města po projednání schválila poskytnutí věcných darů sportovcům, kteří v kalendářním roce 2016 dosáhli mimořádných sportovních výsledků na celostátních i mezinárodních sportovních turnajích a šampionátech v celkové výši 76 tis. Kč tj. věcného daru v peněžité výši 2 tis. Kč každému z navržených sportovců.

Jedná se o sportovce z těchto klubů:

Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo , z. s., Plaveckého klubu Jindřichův Hradec, z. s., Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s., Tri Clubu Vajgar J. Hradec, VK Vajgar J. Hradec a TJ HBC OLYMP J. Hradec

  • Zrušení poplatku za uzavírání manželství v obřadní síni Výstavního domu Stará radnice Jindřichův Hradec

Rada města Jindřichův Hradec určila matričnímu úřadu dvě místa pro oddávání a dobu, kdy budou manželství uzavírána, a to kapli sv. Maří Magdaleny a obřadní síň Výstavního domu Stará radnice, kdy oddávacím dnem je pátek.

Dle informace odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra České republiky, č. 12/2012 – Poplatky za svatební obřady, musí mít každý matriční úřad určeno jedno místo pro konání svatebních obřadů, které v určeném místě a čase nebude podléhat žádnému poplatku. Tato informace je vyvozena z bodu c) položky 12 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je uvedeno, že vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1000 korun, a tedy za uzavření manželství na určeném místě a ve stanoveném čase, radou města stanoveném, se poplatek nehradí.

Rada města po projednání stanovila obřadní síň v budově Výstavního domu Stará radnice Jindřichův Hradec, nám. Míru čp. 88/I, jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství a oddávacím dnem stanovila pátek s účinností od 1. 1. 2017. Toto opatření platí pouze pro oddávací den pátek – v ostatní dny se správní poplatek ve výši 1000 korun bude nadále vybírat.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L