2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Den proti úložišti proběhl pod Deštenskou horou a na hranicích

V rámci třetího ročníku Dne proti úložišti se v sobotu 22. dubna v Deštné konal pochod pod Deštenskou horu. Trasa pochodu vedla do míst, kde by podle plánů SÚRAO mohlo být uloženo tisíce tun radioaktivního odpadu. Deštná spolu s obcemi Lodhéřov, Světce a Pluhův Žďár tvoří lokalitu Čihadlo, která je jednou ze sedmi lokalit vytipovaných k uložení tisíců tun jaderného odpadu.

I přes značnou nepřízeň počasí přišlo na pět desítek lidí vyjádřit nespokojenost s postupem státu v otázce nakládání s jaderným odpadem. Místní lidé jsou unaveni sliby, které nejsou plněny a požadují zastavení celého procesu. Na okraji Deštné byla zasazena lípa vyjadřující víru, že občanům bude zachováno právo rozhodovat o krajině, ve které žijí a s radioaktivním odpadem bude naloženo i v souladu se zájmy příštích generací.

V sobotu v poledne proběhlo také setkání zástupců obcí, spolků a veřejnosti na hraničním přechodu Nová Bystřice/Grametten, kterého se účastnilo více jak 500 lidí. Rakouští sousedé tak chtěli vyjádřit podporu českým kolegům z lokality Čihadlo v boji za férový proces řešení problematiky jaderného odpadu. Hraniční přechod je symbolické místo, kde se střetávají zájmy obou sousedních zemí, ale nekončí odpovědnost za jejich činy.

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, řekl:
„Boj, který vedeme, se netýká jen nás, tady a teď. Umístění tisíců tun radioaktivního odpadu za našimi domy by ovlivnilo životy mnoha generací v širokém okolí. Děkujeme všem účastníkům Dne proti úložišti za účast.“

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:
„Je těžké věřit zárukám státu o bezpečnosti jaderného úložiště, když sliby o férovém postupu a respektování názoru občanů dotčených obcí zůstávají jen sliby.“

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L