Aktuálně

Den proti úložišti proběhl pod Deštenskou horou a na hranicích

V rámci třetího ročníku Dne proti úložišti se v sobotu 22. dubna v Deštné konal pochod pod Deštenskou horu. Trasa pochodu vedla do míst, kde by podle plánů SÚRAO mohlo být uloženo tisíce tun radioaktivního odpadu. Deštná spolu s obcemi Lodhéřov, Světce a Pluhův Žďár tvoří lokalitu Čihadlo, která je jednou ze sedmi lokalit vytipovaných k uložení tisíců tun jaderného odpadu.

 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti

I přes značnou nepřízeň počasí přišlo na pět desítek lidí vyjádřit nespokojenost s postupem státu v otázce nakládání s jaderným odpadem. Místní lidé jsou unaveni sliby, které nejsou plněny a požadují zastavení celého procesu. Na okraji Deštné byla zasazena lípa vyjadřující víru, že občanům bude zachováno právo rozhodovat o krajině, ve které žijí a s radioaktivním odpadem bude naloženo i v souladu se zájmy příštích generací.

 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti

V sobotu v poledne proběhlo také setkání zástupců obcí, spolků a veřejnosti na hraničním přechodu Nová Bystřice/Grametten, kterého se účastnilo více jak 500 lidí. Rakouští sousedé tak chtěli vyjádřit podporu českým kolegům z lokality Čihadlo v boji za férový proces řešení problematiky jaderného odpadu. Hraniční přechod je symbolické místo, kde se střetávají zájmy obou sousedních zemí, ale nekončí odpovědnost za jejich činy.

 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti
 • Pochod pod Deštenskou horu a setkání na hranicích v Den proti úložišti

Petr Nohava, místostarosta Pluhova Žďáru, řekl:
„Boj, který vedeme, se netýká jen nás, tady a teď. Umístění tisíců tun radioaktivního odpadu za našimi domy by ovlivnilo životy mnoha generací v širokém okolí. Děkujeme všem účastníkům Dne proti úložišti za účast.“

Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, řekl:
„Je těžké věřit zárukám státu o bezpečnosti jaderného úložiště, když sliby o férovém postupu a respektování názoru občanů dotčených obcí zůstávají jen sliby.“