7.5 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

Jindřichohradecká školka bude metodickým centrem pro celý kraj při využívání moderních technologií

Ve 3. mateřské škole na sídlišti Vajgar 594 v Jindřichově Hradci bylo 17. března 2016 nově otevřeno Metodické centrum pro předškolní vzdělávání, které bude poskytovat metodickou pomoc ostatním mateřským školám v Jihočeském kraji.

Metodické centrum pro předškolní vzdělávání vzniklo v rámci projektu Školka hrou, který realizuje nezisková organizace EDULAB (EDUkační LABoratoř). Projekt Školka hrou je zaměřený na podporu nových metodických postupů a progresivních metod ve vzdělávacím procesu v mateřské škole a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů. K tomu účelu zakoupilo město Jindřichův Hradec koncem loňského roku mateřské škole interaktivní tabuli a průběžně pořizuje další interaktivní pomůcky, např. videokameru, aby děti mohly v průběhu procházky natáčet své zážitky, a pak je promítat třeba rodičům. V rámci projektu existuje v republice 14 metodických center a Jindřichův Hradec je jedním z nich. V těchto centrech jsou představovány trendy moderního předškolního vzdělávání a možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve výchovně vzdělávací činnosti v mateřských školách. Paní učitelky Lenka Pechová a Ludmila Vlčková ze 3. mateřské školy budou předávat v rámci workshopů, metodických dnů a praktických školení své vědomosti a zkušenosti učitelkám z mateřských škol v celém Jihočeském kraji.

U příležitosti otevření tohoto metodického centra přijal pozvání kromě zástupců firmy EDULAB náměstek ministryně školství pro vzdělávání Václav Pícl a poslankyně pro školství Vlasta Bohdalová. Ti se aktivně zapojili do praktické ukázky dětí a vyzkoušeli si, že může být školka hrou.

Zdroj: Archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L