18.6 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

Kamenické muzeum v roce 2018

Jako každoročně touto dobou se ohlédneme za uplynulým rokem z pohledu činnosti muzea v Kamenici nad Lipou. 

Kamenické muzeum v roce 2018
Obraz F. Daňka-Sedláčka, věnovaný muzeu MUDr. O. Deylem

Jednou z našich nejdůležitějších činností kamenického muzea je péče o sbírky. Zde pokračovaly práce na evidenci sbírkového fondu a jeho inventarizaci. I v roce 2018 došlo k obohacení sbírek o zajímavé předměty. Mezi nimi zaujal přední místo obraz malíře Františka Daňka-Sedláčka Zámečníkův lom. Díky nevšední laskavosti MUDr. Otakara Deyla, který obraz v hodnotě několika desítek tisíc korun věnoval, došlo nejen k rozšíření obrazové sbírky. Získali jsme zároveň předmět velké dokumentární hodnoty, protože nám ukazuje část okolí Kamenice v podobě, v jaké ji dnes ve skutečnosti nelze spatřit. Ještě jednou touto cestou dárci vyslovujeme velký dík.

V oblasti prezentace spočívalo těžiště naší práce tradičně v pořádání výstav. Celkem se jich uskutečnilo 10 a navštívilo je více než 15 tisíc zájemců. V březnu vystavila své olejové a reliéfní obrazy Zdeňka Chaloupková, v dubnu jsme si zapůjčili velmi zajímavou prezentaci Křížové cesty v krajině, která zahrnovala i křížovou cestu na Bradlo. Pokračoval v předloňském roce zahájený cyklus Kamenické osobnosti, který připomíná významné rodáky nebo ty, kteří zde žili a o město se zasloužili. Červen patřil autogramům, které sbírá místní občan Marek Chramosta. Následovala expozice vítězných prací z každoroční výtvarné soutěže Hračkobraní a v srpnu výstava obrazů Františka Daňka-Sedláčka ze sbírky muzea. V září vystavila své obrazy trojice regionálních autorek Jaroslava Chlupáčová, Stanislava Šebestová a Jaroslava Šedová pod názvem Třikrát jinak. Říjen a listopad patřil hračkám z dílny kamenického autora Karla Beránka a závěr roku pak řezbám Jana Kučery.

Kamenické muzeum v roce 2018
Z výstavy hraček K. Beránka Já to zkusím

Muzeum rovněž pořádalo či spolupořádalo několik tradičních akcí – První růžový máj (pátý ročník zábavného odpoledne pro děti i dospělé), Kamenická muzejní noc (oslava Mezinárodního dne muzeí), Kamenické kulturní léto (koncerty a pohádková divadelní představení na zámku), Svatomartinský průvod (lampionový průvod s následným programem na zámeckém nádvoří a ochutnávkou svatomartinských vín), Nebe Peklo (mikulášská nadílka v kouzelných prostorách zámeckého sklepení) a Vánoční jarmark (tradiční jarmark na zámku s kulturním programem). Největší a organizačně nejnáročnější akcí byl samozřejmě festival hraček z přírodních materiálů Hračkobraní, jehož třináctý ročník se uskutečnil ve dnech 11.–15. července. Jeho pomyslnými branami i tentokrát prošlo více než 7 000 spokojených návštěvníků, především těch dětských, jimž je akce zejména určena. Ještě jednou na tomto místě děkujeme všem sponzorům a podporovatelům, díky jejichž podpoře můžeme festival v tomto rozsahu pořádat.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci a přejeme jim i občanům Kamenice vše dobré v roce 2019.

Text: Petr Pech, foto archiv muzea (Zdroj: zpravodaj Kamenice nad Lipou 2/2019)