Komentovaná procházka dačickým zámeckým parkem

O víkendu 12. a 13. září 2020 se u příležitosti Dnů evropského dědictví uskuteční komentované procházky zámeckým parkem. Řeč bude o založení parku, jeho vzorech, historické podobě i budoucím vývoji.

V sobotu i v neděli je začátek prohlídky ve 14:00, vstup je volný.

O dnech evropského dědictví na webových stránkách Rady Evropy:

Všech 50 evropských států, které jsou součástí Evropské kulturní úmluvy, aktivně zapojuje všechny úrovně státní správy, regionální i lokální orgány, občanské aktivity, soukromý sektor a tisíce dobrovolníků do společného úsilí podpořit porozumění kulturní rozmanitosti, místních dovedností a tradic, architektury a umění, které jsou součástí evropského dědictví. Vytvoření prostředí, ve kterém je podporováno uznání bohaté mozaiky evropské kultury, vedlo k zapálené společenské spolupráci na podporování inkluzní společnosti v Evropě a za jejími národními hranicemi.