Aktuálně

Leden v Leteckém muzeu Deštná očima Klubu historie letectví

Během ledna jsme zahájili práce v expozicích muzea. Postupně tak dochází k úpravě především v části válečného a poválečného letectva. V nové sezoně se zde objeví velice zajímavé exponáty představující československé vojenské letectvo v 50. letech 20. století, nebo sestřely tří amerických stíhacích letounů P-51 Mustang na Budějovicku. Změn bude skutečně hodně. To zjistíte sami po zahájení nové muzejní sezony v květnu 2018. 

Letecké muzeum DeštnáNyní bych se rád vrátil k jedné mylné informaci, kterou jsem uvedl v minulém vydání Zpravodaje. Šlo o kamerový systém v expozici Leteckého muzea. Napsal jsem, že k pořízení kamer nedojde z důvodu nepodpoření tohoto projektu ze strany vedení města Deštná. Právě za to se vedení městského úřadu omlouvám! V průběhu ledna totiž došlo k jednání našeho Klubu s panem starostou Davidem Šaškem a společně jsme hledali řešení této problematiky. Vše je na dobré cestě a s největší pravděpodobností nakonec přece jen muzeum kamerový systém mít bude.

Dne 19. ledna 2018 proběhla Valná hromada našeho klubu. Během ní jsme zrekapitulovali činnost našeho klubu za uplynulý rok 2017, na který byl připraven pestrý program aktivit. Ty se týkaly nejen Deštné a Jindřichova Hradce, ale také řady míst v České republice a v zahraničí.

Členové Klubu celoročně spolupracovali s Muzeem Jindřichohradecka, městem Jindřichův Hradec a městem Deštná, dále se 44. lehkým motorizovaným praporem Jindřichův Hradec. Jednou z hlavních aktivit Klubu jsou přednášky a besedy pro veřejnost a to v Jindřichově Hradci i v řadě míst České republiky. Celkem bylo uspořádáno patnáct těchto akcí. Bezesporu nejzajímavější byla březnová beseda s generálem Emilem Bočkem z Brna a listopadová s plukovníkem Aloisem Dubcem z Luhačovic. Oba byli válečnými letci britského Královského letectva ve Velké Británii, kdy především generál Boček odlétal 27 hodin bojových akcí proti nepříteli. Nad besedou s generálem E. Bočkem převzal osobně záštitu starosta města Stanislav Mrvka. Další přednášky a besedy se týkaly převážně vojenské a letecké tématiky, směrované mimo jiné pro studenty a žáky škol. Ty byly zaměřeny převážně na výklad historie I. a II. světové války. Klub uspořádal přednášky také v Č. Budějovicích, v Třeboni/Břilicích, v Praze a Brně.

V dubnu zahájil Klub již devátou sezonu v Leteckém muzeu Deštná, během tohoto měsíce bylo otevřeno pouze o víkendech. Plný provoz pak byl slavnostně spuštěn na začátku května a to za přítomnosti médií a bezmála devadesáti zájemců o historii z řady míst České republiky. Až do konce září byly expozice přístupné každý den, mimo pondělí. Do muzea byla během jara 2017 nainstalována celá řada nových exponátů. Muzeum za uplynulý rok navštívilo zhruba 5.000 lidí z České republiky i ze zahraničí. V muzeu je u pokladny propagováno město Jindřichův Hradec.

Klub se podílel na vzniku knihy Rytíři nebes a stejnojmenné výstavy. Slavnostní křest publikace a vernisáž výstavy se odehrály 12. října 2017 na Výstavišti v Brně.

V. Burian navštívil v květnu Velkou Británii, kde se v zúčastnil pietního aktu v čs. vojenské sekci hřbitova v Brookwoodu u příležitosti oslav Dne vítězství spojenců ve II. světové válce. Akci jako každoročně připravila Česká a Slovenská ambasáda v Londýně. Mezi desítkami hostů, včetně rodinných příslušníků čs. letců a vojáků, byl také válečný letec RAF gen. Ivan Schwarz.

Členové Klubu se do Velké Británie vydali opět v červnu a to na zahraniční „Expedici Hawkinge 2017“. Během ní se setkali nejen s prezidentem České republiky Milošem Zemanem, ale také s posledními čs. válečnými veterány z období II. světové války žijícími na Britských ostrovech. V červenci se vydali členové Klubu na „Expedici Hodov 2017“, kdy mapovali osudy a hroby vojáků jindřichohradeckého 75. pěšího pluku v oblasti Starého Martinova a u obce Cebrov, dále našich legionářů v okolí slavného bojiště u Zborova z let 1915 až 1917. Posledním zahraničním projektem Klubu byla „Expedice Filipovský vrch 2017“, kdy se jeho účastníci zaměřili na dokumentaci bojišť v oblasti Dukelského průsmyku a Údolí smrti z období podzimních bojů roku 1944. Všechny výše uvedené zahraniční projekty si osobně financovali členové Klubu sami ze svých osobních prostředků.

Klub celoročně spolupracuje s letecko historickými kluby z celé České republiky. Osobně jsme navštívili kolegy z Leteckého muzea a klubu v Plzni, Kovářské, Slavičíně a Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se republikového setkání leteckých historiků v Kovářské, v květnu pak plzeňských pietních oslav Slavností svobody. Byli jsme pozváni na setkání s plukovníkem Dubcem v Luhačovicích a generálem Bočkem v Brně, dále na setkání v místě bydliště s generálem Pavlem Vranským a podplukovníkem Jiřím Kafkou v Praze. Jako každoročně jsme se zúčastnili městských oslav Dne vítězství 8. května, Dne vzniku samostatného Československa 28. října a Dne veteránů, tentokrát 10. listopadu. V rámci této akce byla do pomníku z kóty 363 z Cebrova vložena prsť hlíny z tamního bojiště, kterou ze své expedice přivezli členové našeho Klubu.

Měsíce červenec a srpen věnovali členové Klubu terénní dokumentaci dopadů letounů z bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944 a strojů z předválečného a poválečného období. Řada zajímavých exponátů již byla představena v Leteckém muzeu Deštná. V tomto období také probíhaly přípravy „XXIV. setkání čs. válečných a poválečných letců“, které s uskutečnilo v sobotu 26. srpna pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky.

Klub celoročně publikoval odborné i populárně naučné články a spolupracoval na rozhlasových i televizních reportážích. O svých aktivitách informoval veřejnost prostřednictvím nejrůznějších médií, jimiž byly v roce 2017: Jindřichohradecký zpravodaj, Jindřichohradecká TV, Rádio Česká Kanada, Český rozhlas, Deník Jindřichohradecka, Česká televize, Jihočeská TV, Novum, Neon, Týdeník Jindřichohradecka a další.

K propagaci zájmové organizace Klubu historie letectví a jeho práce slouží webové stránky www.khl-jhradec.cz, kde je možné získat celoročně informace o připravovaných akcích či ohlédnutí za uplynulými 27 lety naší činnosti. Letu zdar!

Vladislav Burian – Deštenský zpravodaj 2/2018