7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

Město J. Hradec: Poplatky za komunální odpad a psy zůstaly stejné jako v loňském roce

Poplatek za svoz komunálního odpadu a psa se ani pro rok 2015 v Jindřichově Hradci nezvyšuje.

Poplatek za komunální odpad je 500,- Kč a je splatný nejpozději do 31. května 2015 celou částkou.

Fotila Amálie Buřilová: Listopad na Jindřichohradecku ve fotografii
Foto: Amálie Buřilová

Sazba poplatku za psa je podle platné vyhlášky města č. 3/2010, čl. 5 odst. 1 stanovena podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa a činí za kalendářní rok:

a) v rodinných domech v místních částech (Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka), v okrajových částech města (tj. číslo popisné 167/II, 173/II, 174/II, 180/II, 183/II, 184/II, 259/II, 328/II, 1204/II, 120/IV, 125/IV) a v bytových domech Radouňka č. p. 107, 149, 177, Dolní Radouň č. p. 17, 18, Dolní Skrýchov č. p. 63 a 64:

– za prvního psa 100,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč

– za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč


b) v rodinných domech v ostatních částech města:

– za prvního psa 200,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč

– za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 100,- Kč

– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč


c) v ostatních domech a objektech na celém území města:

– za prvního psa 800,- Kč

 – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1200,- Kč

 – za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 200,- Kč

 – za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Poplatek za psa je taktéž splatný nejpozději do 31. května 2015.

JAK LZE POPLATKY ZAPLATIT?

Poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou /kancelář č. 13 a kancelář č. 12, Klášterská ul. č. 135/, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města /19-603140379/0800/ a variabilní symbol /ověření variabilního symbolu na tel. č. 384 351 133/.

Pokladní hodiny: Pondělí  a středa od 8.00 do 16.00 hod, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00, pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

Variabilní symbol má každý uveden na pokladním dokladu. Pokud pokladní doklad z předchozího roku nemá, může se dotázat na telefonním čísle 384 351 133.

Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 3/2010 o místních poplatcích zde

Obecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2014 o o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde

Zdroj: Archiv města J. Hradec

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L