9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

Nežijeme jenom pro sebe

Nežijeme jenom pro sebe

Motto:
„Proč jsou lidé nešťastní? Protože chtějí uvěznit Energii Lásky, což je nemožné“
Paulo Coelho

V průběhu let obdrželi lidé v Oknech celou spoustu darů. Dobrovolníci v podobě neobvyklé zkušenosti, která podpořila jejich osobní růst, zakladatelé a později zaměstnanci v podobě rozvoje veliké sposty pracovních i lidských dovedností, klienti v poskytnutí zázemí pro svůj život, rozvoj návyků i dovedností, pro rozšíření vztahů a zapojení do různých aktivit. Celé organizaci se pak dostalo podpory jak formou sponzorských darů, dotací, tak poradenských služeb….

Léta jsme se snažili vyjadřovat svoji vděčnost formou článků, výstav a různých akcí. V uplynulém roce se však stalo něco zvláštního – sami klienti chráněného bydlení si všimli místní potřebnosti a začali ji řešit. Co je zaujalo, byla opuštěná zvířátka. Ke zvířatům mají klienti hezký vztah. Někteří chovají ptáčky, morčata…Ale netroufají si pečovat o větší zvíře. Přesto je mají rádi. A tak se rozhodli založit pokladničku a spořit v ní drobné peníze na krmení pro opuštěná zvířata, která našla svůj domov v útulku CIBELA. Vzdát se části kapesného pro ně nebylo jednoduché rozhodnutí – nikdo z klientů neoplývá velkými financemi a z toho mála, co mohou utratit, si rádi koupí limonádu, sušenky a jiné požitky, občas našetří na kino, divadlo, nebo malý dáreček přátelům či rodině. Myslet konkrétně na opuštěná zvířata jim dalo trochu práce, ale přineslo i radost. Byli jsme překvapeni, že každý týden v pokladničce přibylo pár drobných. Během vánočního času pokladničku vybrali a své drobné spočítali. Hromádka čítala 900,- Kč. Hromádku předali pracovníkům útulku, protože jen oni vědí, co zvířátkům prospěje a co jim chutná.

Pro klienty, kteří se rozhodli do akce zapojit, byla tato zkušenost důležitým krokem v jejich osobním zrání. Žádného člověka nelze podporovat jednostranně pouze v uplatňování jeho práv. To bychom se stali tlupou asociálních izolovaných jedinců, kteří stále něco vyžadují. Každý z nás potřebuje podporu i ve vnímání potřeb bytostí kolem nás – to jest v sociálním zrání a odpovědnosti. Dnes je běžné být mecenášem, sociálně odpovědnou firmou, donátorem – a to společnost od bohatých a úspěšných vcelku samozřejmě očekává. Ale i mezi příjemci různých podpor a dotací je třeba posilovat vědomí, že nežijí jenom pro sebe. Mohou podle svých možností a schopností také někomu udělat radost, někoho dalšího podpořit. Nemusí jít o tisíce – ty ani nemají. Ale každý drobný krok dobré vůle, drobný peníz či dáreček otevírá stavidla Energie Lásky a posílá ji dál….

Drahomíra Blažková – Otevřená Okna

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L