6.3 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 13. května 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. května 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Vladislav Burian (SNK-ED).

  • Modernizace ozvučení sportovní haly 2. etapa

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem veřejné zakázky je modernizace systému ozvučení sportovní haly spočívající v úpravě stávajících rozvodů, dodávce 10 ks nových reproduktorů, přemístění 14 ks stávajících reproduktorů, dodávce a osazení nových zesilovačů  a seřízení systému. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Modernizace ozvučení sportovní haly 2. etapa uchazeči AVA – Ing. Rostislav Daněk, Jindřichův Hradec za cenu 730 140 Kč bez DPH.

  • Výměna šoupat a poklopů na vodohospodářské síti města

Provozovatel vodohospodářského majetku města společnost ČEVAK České Budějovice provádí každoročně  výměnu dosluhujících a poškozených šoupat na vodovodní soustavě města a výměnu poškozených poklopů na kanalizačních šachtách. Realizace těchto výměn je zařazena do rozpočtu města. Místa realizace jsou vždy předem konzultována s oddělením investic, situace umístění a fotodokumentace jsou přiloženy k položkovému rozpočtu. Celková cena za provedení výměn šoupat  a poklopů na vodohospodářské síti města je vyčíslena částkou 396 572 Kč včetně DPH. Na provedení výše uvedených výměn šoupat a poklopů bude uzavřena smlouva o dílo.

  • Návrh zadání zakázky – Rekonstrukce hygienického zařízení obchodní akademie

Předmětem návrhu veřejné zakázky je rekonstrukce hygienického zařízení žáků v 1. až 3. podlaží objektu obchodní akademie. Podkladem pro zadání bude zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v průběhu zpracování konzultována s vedením školy. Předpokládaný termín realizace je červenec až srpen 2015.

  • Výměna a nátěr oken v suterénu 2. základní školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na výměnu 5 ks oken v suterénu školy ve směru do dvora Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 firmě SULKO Zábřeh za cenu 117 302 Kč včetně DPH. Součástí zakázky je rovněž nátěr dalších 6 ks oken umístěných ve stejné části budovy (suterén školy směrem do dvora).

  • Oprava prádelny ve 3. mateřské školy

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na opravu prádelny a sušárny ve 3. mateřské škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 firmě Stanislav Soukup, Otín za cenu 95 179 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 26 dnů. Zakázka bude zahrnovat úpravu vodovodních, kanalizačních a elektrických rozvodů, opravu keramického obkladu a dlažby v prádelně a sušárně. Podlahy budou vyrovnány a zhotoveny nové kanálové vpusti. V rámci zakázky budou vytvořeny samostatné přípojné body pro stávající zařízení (dvě pračky, sušička). Na podlahy bude položena protiskluzová dlažba. Elektrické zásuvky a vypínače budou ve vodotěsném provedení. V obou místnostech bude opravena štuková omítka a nátěr stěn v bílém odstínu. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2015.

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací z odboru školství z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015

Rada města po projednání schválila poskytnutí finančních dotací z odboru školství na činnost v roce 2015 (opatření č. 1) organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž poskytnutá částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Dále radní schválili poskytnutí finančních dotací z odboru školství na jednorázové akce v roce 2015 (opatření č. 2.) organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž poskytnutá částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Schválili také poskytnutí finanční dotace z odboru školství organizaci JUNÁK – Český skaut, středisko Zlatá růže J. Hradec na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 40 tis. Kč.

Rada souhlasila s poskytnutím finanční dotace z odboru školství na činnost v roce 2015 organizaci JUNÁK – Český skaut, středisko Zlatá růže J. Hradec ve výši 75 tis. Kč, dále souhlasila s poskytnutím finanční dotace ZUŠ V. Nováka J. Hradec na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 55 tis. Kč. Tyto dva materiály musí ještě projednat zastupitelstvo města.

Opatření č. 1 – Dotace na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže byly rozděleny následovně

Název žadatele Dotace
DDM J. Hradec

40 000,- Kč

Otevřená Okna, z. ú.

13 000,- Kč

Občanské sdružení Radouňáčci

12 000,- Kč

Automotoklub J. Hradec

13 000,- Kč

JUNÁK – český skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec z. s.

75 000,- Kč

SKAUT – český skauting A. B. S.

27 000,- Kč

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 8. března Jindřichův Hradec

23 000,- Kč

Pionýr z. s. – Pionýrská skupina Jindřichův Hradec

23 000,- Kč

YMCA – Jindřichův Hradec

40 000,- Kč

Občanské sdružení „Děbolínský medvídek“

12 000,- Kč

Sportovní klub OK Jindřichův Hradec

2 000,- Kč

TJ Slovan J. Hradec o. s.

5 000,- Kč

ZUŠ Vítězslava Nováka J. Hradec

15 000,- Kč

Celkem

300 000,- Kč

Opatření č. 2 Dotace na jednorázové akce pořádané ve městě J. Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města byly rozděleny následovně:

Název žadatele

Název akce

Dotace

DDM J. Hradec

provoz dětského dopravního hřiště a pořádání dopravních soutěží

30 000,- Kč

Otevřená Okna z. ú.

pobytová akce pro děti i dospělé s handicapem s názvem „Bohové na Olympu“

10 000,- Kč

Spolek Hippolyt

Pořádání divadelního představení Robinson Crusoe

2 000,- Kč

Spolek Hippolyt

Noc kostelů

2 000,- Kč

IPA, územní skupina 109 J. Hradec

Pořádání dětského dne v areálu střelnice v Dolním Skrýchově

2 000,- Kč

Občanské sdružení radouňáčci

Pouťový festival v Dolní Radouni

5 000,- Kč

Automotoklub J. Hradec

Dětské odpoledne na DDH v J. Hradci

2 000,- Kč

Zdravý zoubek o. s.

projekt Zdravý zoubek 2015

10 000,- Kč

Českomoravská myslivecká jednota z. s., okresní myslivecký spolek J. Hradec

Den „České myslivosti“ – 5. ročník

6 000,- Kč

PS J. Hradec

Dvacetipětihodinovka – vytrvalostní závod RC aut

5 000,- Kč

ZUŠ V. Nováka J. Hradec

Soutěžní přehlídka populárního zpěvu pro Jihočeský kraj

3 000,- Kč

ZUŠ V. Nováka J. Hradec

6. ročník Jindřichohradecké přehlídky komorní hry akordeonových souborů a orchestrů

5 000,- Kč

Radouňka žije, z. s.

pořádání akcí pro děti a mládež v průběhu roku 2015

14 000,- Kč

Občanské sdružení Bobeláček

Pořádání akcí pro děti a mládež v průběhu roku 2015

8 000,- Kč

Myslivecké sdružení Zelené vrchy Dolní Radouň

Dětské rybářské závody

2 000,- Kč

Myslivecké sdružení Zelené vrchy Dolní Radouň

Sportovně naučný den

2 000,- Kč

Mgr. Ivana Písařová

okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2015

12 000,- Kč

Celkem

 

120 000,- Kč

 

Opatření č. 3: Dotace na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku byly rozděleny následovně:

Název žadatele Název akce Dotace
JUNÁK – český skaut, středisko Zlatá růže J. Hradec, z. s.

pořízení 10 ks stanové celty pro podsadové stany, 6 ks konferenčních stolů, 20 ks konferenčních židlí a 1 ks magnetické vývěsky

40 000,- Kč

ZUŠ Vítězslava Nováka J. Hradec

pořízení basového akordeonu a zesilovače

55 000,- Kč

Celkem

 

95 000,- Kč

 

Návrh na poskytnutí finančních dotací na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím a dotací na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace z odboru školství na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města (opatření č. 3), u nichž poskytnutá částka nepřesahuje částku 50 tis. Kč a poskytnutí finanční dotace Veslařskému klubu Vajgar J. Hradec ve výši 40 tis. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Rada souhlasila s poskytnutím finanční dotace z odboru školství Veslařskému klubu Vajgar J. Hradec ve výši 60 tis. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku a trvá na svém usnesení č. 436/14R/2015 týkající se hokejistů ze dne 22. 4. 2015 a požaduje návrhy na poskytnutí dotací přesahujících 50 tisíc korun předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Opatření č. 3: Dotace na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města byly rozděleny následovně:

 

Název žadatele

Dotace

Aerobik Team Lena J. Hradec

8 000,- Kč

Aerobik Team Lena J. Hradec

10 000,- Kč

Aerobic Team M. T K. – Monika Tržilová

5 000,- Kč

SK OK J. Hradec

5 000,- Kč

SK OK J. Hradec

5 000,- Kč

SK OK J. Hradec

8 000,- Kč

SK OK J. Hradec

8 000,- Kč

SK OK J. Hradec

13 000,- Kč

TJ Slovan J. Hradec o. s.

2 000,- Kč

TJ Slovan J. Hradec o. s.

3 000,- Kč

TJ Slovan J. Hradec o. s.

4 000,- Kč

TJ Slovan J. Hradec o. s.

20 000,- Kč

TJ Sokol J. Hradec

2 000,- Kč

Cyklistický klubJ. Hradec

5 000,- Kč

BK Jindřichův Hradec

10 000,- Kč

BK Jindřichův Hradec

10 000,- Kč

BK Jindřichův Hradec

15 000,- Kč

TJ HBC OLYMP J: Hradec

5 000,- Kč

TJ Házená J. Hradec o. s.

12 000,- Kč

TJ Házená J. Hradec o. s.

2 000,- Kč

VK Vajgar J. Hradec z. s.

20 000,- Kč

VK Vajgar J. Hradec z. s.

40 000,- Kč

TRI Club Vajgar J. Hradec

8 000,- Kč

MO ČRS J. Hradec

10 000,- Kč

Otevřená Okna, z. ú.

10 000,- Kč

USK Fakulty managementu J. Hradec

2 000,- Kč

Československá obec legionářská Praha

5 000,- Kč

Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec

3 000,- Kč

SDH J. Hradec

10 000,- Kč

Plavecký klub J. Hradec

30 000,- Kč

Plavecký klub J. Hradec

30 000,- Kč

Celkem

320 000,- Kč

Opatření č. 5 – Dotace na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku byly rozděleny následovně:

 

Název žadatele Název akce Dotace
VK Vajgar J. Hradec, z. s. pořízení dvojskifu Roseman

40 000,- Kč

VK Vajgar J. Hradec, z. s. pořízení stojanu na lodě pro jejich venkovní uložení

60 000,- Kč

Celkem  

100 000,- Kč

 

Všechny částky nad 50 tisíc korun musí ještě projednat zastupitelstvo města.

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L