3.7 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 5. října 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 5. října 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

  • Ocenění úspěšných sportovců

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníRada města po projednání schválila poskytnutí věcných darů z odboru školství Michale Pospíšilové a Vítu Masařovi, každému v hodnotě 4 tisíce korun za vynikající sportovní reprezentaci města Jindřichův Hradec.

Členka VK Vajgar Jindřichův Hradec, z. s.  Michala Pospíšilová se stala juniorskou mistryní světa na tzv. osmě na MS 2016 juniorů, které se uskutečnilo v nizozemském Rotterdamu.

Člen Karate Jindřichův Hradec, Okinawa Goju Ryu Dojo, z. s. Vít Masař se stal vicemistrem Evropy v kategorii Kata male U14 4Kyu výše na ME 2016 organizace EGKF, které se uskutečnilo ve dnech 15. – 18. září v rakouském Steyeru.

Zadání veřejné zakázky

  • Výstavba parkoviště u 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výstavbu parkoviště u 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 firmě MOUČKA PS, Praha za cenu 410 663 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 26 dnů. Předmětem zakázky je výstavba nového parkoviště pro osobní automobily u 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 pro potřeby rodičů dovážejících do mateřské školy děti. Posunutím oplocení do areálu školy vznikne prostor pro osm parkovacích míst včetně jednoho pro osoby těžce pohybově postižené. Povrch parkoviště bude tvořen zámkovou dlažbou. Celková plocha nově vzniklého parkoviště bude 140 m². Parkoviště bude po dobu od 6,00 do 17,00 hod. vyhrazeno pouze pro mateřskou školu s omezením doby parkování na dobu nezbytně nutnou pro předání a převzetí dětí ze školy.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Chodník Hvězdárna u MŠ 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Chodník Hvězdárna u MŠ uchazeči STAMOZA, Cheb za cenu 476 039,89 Kč bez DPH se lhůtou realizace 45 dnů. Předmětem zakázky je výstavba chodníku na sídlišti Hvězdárna od vstupu do MŠ podél oplocení areálu k objektům č. p. 45 – 46/V s napojením na stávající chodník. Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, součástí zakázky je i doplnění veřejného osvětlení.

  • Zpracování projektové dokumentace – Multifunkční hřiště Dolní Skrýchov 

Rada schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace – Multifunkční hřiště Dolní Skrýchov uchazeči Ars Fabrica, Praha 4 za cenu 64 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Skrýchově dle požadavků předložených osadním výborem. Hřiště pro míčové hry bude umístěno na stávající travnaté ploše, doplněno pergolou pro posezení, mobiliářem a zelení.

  • Vánoční trhy 2016

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Jindřichův Hradec a společností Služby města Jindřichův Hradec na část náměstí Míru za účelem pořádání „Vánočních trhů“ ve dnech 27. listopadu 2016 až 1. ledna 2017 a části prostranství „pod kaštany“ a střed náměstí za účelem pořádání „Vánočních trhů“ ve dnech 10. a 11. prosince 2016.

  • Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace č. 6b – nám. Míru z důvodu umístění 20 výstavních panelů s fotografiemi z olympijského parku RIO-LIPNO

Rada města schválila Jihočeskému kraji zvláštní užívání místní komunikace č. 6b – nám. Míru z důvodu umístění 20 výstavních panelů s fotografiemi z olympijského parku RIO-LIPNO. Zvláštní užívání bude provedeno v termínu od 9. října 2016 do 16. října 2016.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L