Aktuálně

OKNOTÉKA – Otevřená OKNA letos oslaví 15. let

Motto: „Podařilo se ti za svou práci získat uznání, protože jsi ji nevykonal jen proto, aby ses udržel při životě, ale abys dal průchod své lásce k druhým“ Paolo Coelho

Pomalu se zkracují noci a světla přibývá. Strašáky zimních depresí budou vyhánět sluneční paprsky a vnitřní tvořivá síla se bude obnovovat. Také v Oknech obnovujeme své síly a chceme nabídnout řadu setkání s veřejností – tam, kde jsme již navázali zajímavé vztahy a máme co nabídnout. V roce 15. výročí Oken jsme dali dohromady celou „OKNOTÉKU“ z pestrých činností, které Okna v různých oblastech nabízejí. V dnešním článku nabídnu pohled do „OKNOTÉKY“ jako celku, později pootevřu okénka do jednotlivých aktivit.

Otevřená OKNAV únoru VZDĚLÁVÁME formou přednášky o psychohygieně ve Strmilově

V dubnu TANČÍME s přáteli na 15. benefičním plese a také SPORTUJEME a BAVÍME SE na Vajgarském Kapru – závodech v plavání sportovců se zdravotním postižením, zakončených velkým společenským večerem v Otíně.

V květnu VYSTAVUJEME fotografie a texty o činnosti Oken v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici.

V září PRODÁVÁME KVĚTINY a VÝROBKY během KVĚTINOVÉHO ODPOLEDNE – benefiční akce, pořádané na Střelnici.

V říjnu se SETKÁVÁME s HUDBOU a MUZIKANTY na benefičním koncertu pro OKNA, který zrealizují jindřichohradecké pěvecké sbory Smetana, Jakoubek a Chrámový sbor V. Michny spolu s JHSO v Kostele Nanebevzetí P. Marie

V listopadu OTEVÍRÁME OKNA PRO VEŘEJNOST proběhnou Dny Otevřených Oken na všech pracovištích v Jindřichově Hradci i v Dačicích.

V prosinci PRODÁVÁME DÁRKY PRO RADOST v Jindřichově Hradci, Počátkách, Novosedlech, Dačicích v rámci různých adventních aktivit.

Některé akce z Oknotéky jsou již tradiční a naši příznivci je znají z minulých let. A některé aktivity jsme přidali nově. Když jsme tento program pro rok 15. výročí Oken tvořili, zažívali jsme přitom velkou míru radosti z toho, v jaké šíři činností jsme schopni se pohybovat. A také určitou míru úzkosti z toho, aby všechny činnosti měly potřebnou kvalitu, úroveň a obsah. Nicméně – uplynulá léta nám dávala mnohé zpětné vazby v podobě přítomnosti lidí na našich akcích i v podobě zvětšujícího se objemu vznikajících i prodaných výrobků. Věříme, že i v roce výročí budeme moci radost z práce, konané nejen pro obživu, ale také pro vnitřní potřebu laskavosti, sdílet s lidmi z Jindřichova Hradce a okolí.

Drahomíra Blažková – Otevřená OKNA