21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

Vědci a lékaři III. (Nezapomenutelné osobnosti Jindřichova Hradce)

Kniha Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec vypráví o personách veřejného i neveřejného života, které svými rozhodnutími, činy a názory přivedly vědomě a třeba také nevědomky město nad Vajgarem k jeho současné podobě.

Čtenářům portálu Hradecžije budou v letošním roce, ve spolupráci s Informačním centrem Jindřichův Hradec, postupně představeny všechny kapitoly této knihy.

Lékaři a vědci byli vážení a cenění nejen pro svou inteligenci a dosažené vzdělání, ale především díky společenskému významu jejich činnosti, díky svému poslání. Zatímco lékaři pobývali v Jindřichově Hradci celý život, popřípadě do města přicházeli jako vystudovaní a vážení odborníci a pobývali tady v aktivní části svého života, osobnosti z řad vědců svůj aktivní život trávili nejčastěji na vědeckých ústavech mimo město. Jindřichův Hradec byl jejich rodištěm, místem jejich studií nebo místem, v němž trávili penzi. 

Václav Zelenka | 11. 2. 1892 – 19. 9. 1979 | CESTOVATEL, ARABISTA

Narodil se v Pluhově Žďáře u Jindřichova Hradce, vystudoval jindřichohradecké gymnázium, učitelský ústav a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1919 až do odchodu do penze působil jako středoškolský profesor v Pardubicích na obchodní škole. Již od mládí se zajímal o jazyky, dějiny a kulturu arabských zemí. V první polovině 20. století uskutečnil šestnáct výzkumných cest na Balkán, Blízký východ a do severní Afriky, nejdelší cesta jej zavedla na ostrov Zanzibar. Napsal několik cestopisů a národopisných děl. Věnoval se též teoretickému a praktickému studiu arabského jazyka. Vydal čtyřdílnou učebnici nářečí arabského jazyka a první česko-arabský slovník, který vyšel ve dvou vydáních v roce 1938 a 1947. Věnoval se též studiu hudby, arabský písňový folklór zachytil ve zpěvníku arabských písní. Václav Zelenka byl významný český cestovatel, orientalista, arabista a hudebník. Po roce 1948 se věnoval hudbě a pedagogice. Zemřel v Pardubicích.

Vincenc Lesný | 3. 4. 1882 – 9. 4. 1953 | INDOLOG, PŘEKLADATEL

Narodil se v Komárově u Moravských Budějovic. Vystudoval jindřichohradecké gymnázium, poté studoval klasickou filologii, sanskrt a staroindickou kulturu na Karlově univerzitě. Tam též dosáhl hodnosti profesora, dva roky dokonce vedl filozofickou fakultu a po druhé světové válce se stal ředitelem Orientálního ústavu v Praze. Byl také jedním z prvních členů Československé akademie věd. Založil časopis Nový Orient, publikoval řadu studií, zabýval se dějinami Indie a jejím náboženstvím, překládal poezii i prózu. Zemřelv Praze.

Jan Mayer | 3. 4. 1861 – 19. 1. 1951 | MATEMATIK I ŠKOLNÍ INSPEKTOR

Narodil se v Třešti, od roku 1876 studoval v Jindřichově Hradci na gymnáziu. Vystudoval filozofickou fakultu pražské univerzity, kde získal jako jeden z prvních na české univerzitě doktorát. Ve studiu pokračoval ve Vídni jako posluchač bratří Weyerů. Přes své mimořádné odborné znalosti však ustoupil z vědecké dráhy a stal se středoškolským profesorem. Nejdříve působil v Praze na malostranském gymnáziu, později krátce v Třebíči, Kroměříži a Valašském Meziříčí. Ve školním roce 1892-1893 byl ustaven učitelem na prvním českém státním gymnáziu v Brně, kde zůstal až do roku 1907. Při pedagogické činnosti pěstoval i vědu, upravil například Studničkovy logaritmy a věnoval se astrologii. Díky svým odborným znalostem i vědeckým úspěchům byl povolán i na brněnskou techniku, aby zastupoval zesnulého profesora Suchardu. V roce 1907 byl jmenován zemským školním inspektorem moravských středních škol. Tento úřad zastával až do roku 1920, obhajoval v něm střední moravské
školy a český živel v nich. V roce 1920 odešel jako ministerský rada, čestný měšťan města Králova Pole a Jevíčka, na odpočinek do Jindřichova Hradce. Za svou práci obdržel řadu ocenění, včetně vyznamenání od papeže Pia XI. Zemřel v Jindřichově Hradci, kde je i pochován.

Autoři textů: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PaedDr. František Fürbach

Spoluautoři: Mgr. Vladislav Burian a MgA. Jakub Valášek

Vydavatel knihy je Město Jindřichův Hradec. Textové a fotografické podklady jsou ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Využít je lze na základě autorského zákona výhradně jen se souhlasem vlastníka.

Kniha je v prodeji v Informačním středisku v Panské ulici za 390 Kč.

Předchozí části: