Aktuálně

Příroda v jindřichohradeckém parku – obratlovci

Jindřichohradecký park je nejen místem odpočinku a  sportovního vyžití, ale také poskytuje útočiště řadě druhů rostlin, živočichů a hub.

Park Jindřichův Hradec Ilustrační fotoPočetně jsou zastoupeny zejména druhy vázané na  stromy. Prakticky v  každé roční době tu můžeme pozorovat veverku obecnou a řadu běžných ptačích druhů jako sýkory koňadru a modřinku, brhlíka, kosa černého, pěnkavu a  další. Na  jaře pak přiletí pěnice černohlavá, dlask tlustozobý, holub hřivnáč. Zajímavým ptačím obyvatelem je například šoupálek dlouhoprstý a  asi nejvzácnějším pěvcem pozorovaným a zřejmě i hnízdícím v parku je lejsek bělokrký.

Dutiny pro svá hnízda si tu tesají žluna zelená, strakapoud velký i vzácnější druhy strakapouda prostředního a strakapouda malého. Mezi datlovité patří i chráněný krutihlav obecný, který si však neumí dutinu vytesat a musí si najít buď dutinu vzniklou přirozeně, nebo vytesanou některým z  jeho příbuzných. Také svou potravu, což jsou především mravenci, nevyhledává obvykle na stromech, ale sbírá ji na zemi.

Park Jindřichův Hradec Ilustrační fotoNa  řece pak můžeme pozorovat hlavně kachny divoké, někdy i labuť velkou, u vody hnízdí konipas bílý a horský. Vzácně zde prolétne i ledňáček říční, zejména na podzim, když mláďata hledají nová loviště.

V  parku můžeme pozorovat i  ptáky, kteří hnízdí na  okolních budovách, jako jsou vlaštovka, kavka, poštolka nebo rorýs.

Ze savců se tu, kromě již zmíněné veverky, dá vzácně potkat třeba lasice kolčava, nebo kuna skalní, která zřejmě sídlí zejména na půdách okolních budov. Ježka západního můžeme najít zejména v  místech, kde nejsou pravidelně sekané trávníky. Spíš nevítanými hosty jsou krtci a různé druhy myšovitých hlodavců, jako norník rudý, hryzec vodní, hraboš polní a myšice lesní a křovinná. Park Jindřichův Hradec Ilustrační fotoZ netopýrů má letní kolonie v dutinách stromů zejména netopýr rezavý, ale nad řekou má svá loviště i např. netopýr vodní, zalétnout sem může netopýr pestrý, ušatý a  další druhy. Zejména v  zimě můžeme na zamrzlé řece pozorovat stopy vydry říční. Protože zde nejsou stálé nádrže, nevyskytuje se tu mnoho obojživelníků, i když i zde se můžeme setkat se skokanem zeleným, který je na Jindřichohradecku téměř všudypřítomný. Z  plazů zde vzácně můžeme najít slepýše, ještěrku obecnou a  u  řeky i  užovku obojkovou. Stejně jako obojživelníkům i  plazům tu chybí větší množství úkrytů, které jinde tvoří vysoká vegetace, hromady větví, kamenů apod.

Řeka Nežárka je četnými jezy rozdělena na  řadu úseků, ve  kterých voda příliš neproudí, proto zde nenajdeme typické říční druhy jako parmy, lipany, pstruhy apod. Z  druhů tekoucích vod je tedy nejčastější jelec tloušť. Vyskytují se tu zejména ryby, které sem jsou splaveny z  okolních rybníků, nebo druhy, které sem vysazuje Český rybářský svaz. Nejčastějšími druhy jsou tu proto kapr, lín, štika, okoun a cejn velký.

Petr Hesoun – Odbor životního prostředí (zdroj. Zpravodaj Jindřichohradecka 06/2018) 

Foto: Amálie Buřilová