Aktuálně

Rok 2017 v kamenickém muzeu

Říká se, že tradice se mají dodržovat. Jednou takovou je i ohlédnutí za uplynulým rokem a jeho jakési shrnutí a zhodnocení z pohledu činnosti kamenického muzea.

Rok 2017 v kamenickém muzeu
Iva Hüttnerová před zahájením své výstavy

Hlavní činností každého muzea je péče o sbírky (získávání nových sbírkových předmětů, evidence, popřípadě inventarizace a ukládání do depozitáře) a jejich prezentace. V roce 2017 získalo muzeum šest nových sbírkových předmětů. I tentokrát se jednalo o dary a dárcům tedy patří upřímné poděkování za obohacení muzejní sbírky. Prezentace probíhá především formou stálé expozice a také prostřednictvím krátkodobých výstav. Z celkem devíti výstav, které muzeum uspořádalo (některé ve spolupráci s dalšími subjekty), bych rád zmínil dvě: v dubnu a květnu to bylo připomenutí osobností se vztahem ke Kamenici nad Lipou pod názvem Kamenické osobnosti I. Jedná se o první část volného výstavního cyklu, který si klade za cíl představovat známé i opomíjené osobnosti, které zanechaly stopu v historii města. Snahou pracovníků muzea je podle možností pokračovat v tomto cyklu alespoň jedenkrát ročně. Dalším důležitým projektem byla červnová výstava srovnávacích fotografií Kamenice včera a dnes. K historickým snímkům z muzejních i soukromých sbírek pořídil kamenický fotograf Míla Hošek fotografie současné, snímané ze stejného místa. Ukázala se tak proměna města v průběhu let. Obě uvedené výstavy se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Z dalších výstav jmenujme například 5. díl cyklu Jen tak si sbírám, v němž představil pan Jaroslav Hezina svou sbírku sýrových etiket, dále společný projekt Klubu ilustrátorů a Poštovního muzea s názvem Tichá pošta, návštěvnicky velmi úspěšné Obrázky Ivy Hüttnerové a zapomenout nesmíme ani na Vánoční výstavu betlémů, kterou organizovala místní pobočka Svazu tělesně postižených v Kamenici nad Lipou. Celkem v roce 2017 zhlédlo stálé expozice a výstavy muzea téměř 15 000 návštěvníků.

Rok 2017 v kamenickém muzeu
Hračkobraní opět zaplnilo kamenický zámek návštěvníky

Největší akcí, podobně jako v minulých letech, byl festival hraček z přírodního materiálu Hračkobraní – jeho v pořadí již 12. ročník se uskutečnil od 12. do 16. července na kamenickém zámku. Zúčastnilo se jej rekordních 18 výrobců hraček. Pro návštěvníky byly rovněž připraveny výstavy, tvořivé dílny a doprovodný program, jehož jádro tvořila pohádková divadelní představení. Počasí tentokrát bylo festivalu, až na malé výjimky, příznivě nakloněno, což se projevilo na zvýšené návštěvnosti – na Hračkobraní přišlo či přijelo více než 7000 návštěvníků. Velké poděkování pořadatelů patří všem sponzorům, kteří (ve většině případů opakovaně) festival podporují a bez nichž by jej v této šíři nebylo možné pořádat.

Na zámku se v uplynulém roce konaly i další tradiční akce: První růžový máj (1. května), Kamenická muzejní noc (10. ročník, 19. května), Svatomartinský průvod (11. listopadu), mikulášská nadílka Nebe Peklo (5. prosince) nebo Vánoční jarmark (10. ročník, 17. prosince). V rámci Kamenického kulturního léta se uskutečnilo celkem devět koncertů a divadelních představení, z nichž nejvíce navštívený byl muzikál Strakonický dudák v podání Divadla Radost z Brna.

Součástí muzea je v jistém smyslu také Turistické informační centrum (slouží zároveň jako pokladna zámku a muzea), které si v posledním období rovněž připsalo několik zaznamenáníhodných úspěchů. Tři roky po sobě se umístilo v soutěži o nejlepší informační centrum, kterou organizuje Kraj Vysočina, ve své kategorii na pomyslné medailové pozici (jednou na 2. a dvakrát na 3. místě). V roce 2017 v návštěvnické anketě „Informační centrum roku“, organizované Asociací turistických informačních center a vydavatelstvím KAM po Česku, získalo 1. místo v Kraji Vysočina, když předčilo „íčka“ z mnohem větších měst. Na závěr chci poděkovat všem organizacím i jednotlivcům za spolupráci v uplynulém roce a popřát jim i občanům Kamenice nad Lipou hodně zdraví a úspěchů v roce nadcházejícím.

Petr Pech – (zdroj: Zpravodaj Kamenice nad Lipou)