15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Archivní

Science Café – Způsobili Germáni středověk?

Science Café - Způsobili Germáni středověk?

Co nebo kdo způsobil pád Římské říše? Jaký podíl na něm měly ekonomické faktory, migrace germánských kmenů a rezignace Římanů na antické hodnoty, na nichž byla říše vystavěna? Ocitala se v začarovaných kruzích problémů, když musela volit např. mezi dostatečnou výrobou potravin a obranyschopností země? Jak jí pomáhala nebo oslabovala integrace cizinců? Může být její osud zrcadlem současnosti?