Aktuálně

Silvestr a zábavní pyrotechnika /Prevence – Policie ČR/

Konec roku provázejí bouřlivé oslavy Silvestra a nejrůznější ohňostroje. Zábavní pyrotechnika se stala velmi oblíbenou součástí této zábavy. 

Jak manipulovat se zábavní pyrotechnikou? Kde a jak ji nakoupit?

Pyrotechnika nový rok petardy
meineresterampe / Pixabay

Jindřichohradečtí policisté doporučují: Na trhu je v současné době nabízena široká škála nejrůznější druhů dělových ran, raket a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely, které při dodržování návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají svá přísná pravidla. Zásadně se u těchto výrobků musí dodržovat návod na obalu výrobku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je zřejmý způsob i místo jejich odpalování, tj. použití. Výrobek musí být označen zkušební značkou, klasifikační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj o době použitelnosti.

Víte, že prodej pyrotechnických výrobků ověřených na území EU podléhá věkovému omezení? Tyto výrobky jsou označeny značkou CE a číslem úřadu. Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly níže uvedené věkové hranice:

 • a) 15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku
  kategorie 1
 • b) 18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku
  kategorie 2
 • c) 21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku
  kategorie 3
 • d) 21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické
  výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku
  kategorie T1.
 • Pro kategorie 4, P2 a T2 se vyžaduje odborná
  způsobilost!

Pyrotechnické výrobky ověřené podle staré právní úpravy lze uvádět na trh a prodávat podle vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., které jsou označeny značkou pro pyrotechnické výrobky pod písmeny ČÚZZS. Vyhláška rozděluje tyto výrobky podle stupně nebezpečnosti do 4 tříd: 

 • * Pyrotechnické předměty 1. třídy mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud v návodu není stanoven zákaz prodeje těmto osobám (např. petardy Pirát, bouchací kuličky Čertíci, práskací šňůrky, atd.).
 • * Pyrotechnické předměty 2. třídy mohou být prodávány jen osobám starším 18 let (např. římské svíce, fontány, rakety, atd.).
 • * Pyrotechnické předměty 3. třídy mohou být prodávány jen osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů.
 • * Pyrotechnické předměty 4. třídy. Zde je nutné povolení místně příslušného obvodního báňského úřadu, předměty jsou prodejné pouze osobám s odbornou způsobilostí odpalovače ohňostrojů. Tyto výrobky by neměly být volně dostupné!

Abychom mohli všichni společně a bezpečně vkročit do nového roku 2018, čtěte pečlivě návody na zábavných pyrotechnických prostředcích a ostatním výbušninám se obloukem vyhněte. Alkohol
rovněž konzumujte s mírou. Velkou pozornost je třeba věnovat zejména dětem, neboť jsou to bytosti velice zvídavé a vše co se třpytí, bliká a vydává všelijaké zvuky, je přitahuje jako magnet!

Hana Millerová – Policie ČR Jindřichův Hradec