Aktuálně

Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo

Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo

Příběh na úvod:

Proč byl u jeslí oslík s volečkem

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.

Jako první se samozřejmě hlásil lev: “Jen král je hoden sloužit Králi světa,” zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!” ,,Jsi příliš hrubý,” odmítl ho anděl.

Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: “Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici.” “Ty jsi příliš nepoctivá,” namítl anděl.

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: “Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!” “Ty jsi zase moc pyšný,” mínil anděl.

Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.

Anděl na ně zavolal: “A co můžete nabídnout vy?” “Nic,” odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. “My jsme se nenaučili ničemu – jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.” Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: “Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.” Konečně se anděl spokojeně usmál: “Právě vás jsem potřeboval!”

Převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše

———————————————

Úvodním příběhem chci přiblížit období roku, které nás brzy čeká – období Vánoc. Je hodně vánočních tradic, které k této době patří, jednou z nich je pro nás i připalování a šíření plamínku z Betléma. I letos rozvezou skauti světýlko po celé České republice. V Jindřichově Hradci bude k připálení opět den před Štědrým večerem, 23. prosince.

Celá akce se koná pod mottem „Odvážně vytvářet mír“. Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí:

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

Kéž bychom dokázali šířit a udržovat mír okolo sebe ve svém nejbližším okolí. Vždyť mír neznamená jen absenci války, ale stav kdy žije člověk v harmonii sám se sebou, se svým okolím, s přírodou. Každý ať se zapříčiní o pokoj a klid ve svých vztazích a tím po maličkých částečkách přispívá míru vyššímu. To vše ať si dokážeme připomínat právě světlem z Betléma.

Z historie tradice připalování světla

Šíření světla přímo z Betléma je tradice započata v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Do České republiky se pak tento novodobý vánoční zvyk dostal v roce 1989, kdy přivezli první světlo čeští exiloví skauti právě z Rakouska.

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN.

  • DSC_6387
  • DSC_6364
  • DSC_3029

POZVÁNKA

Přijměte tedy pozvání a přijďte si i vy letos světýlko připálit.

Kdy? 23. prosince 2017 od 17h na Náměstí Míru

Zazpíváme si koledy, povíme si něco o Betlémském světle a především rozšíříme světlo z Betléma do našich domácností.

Přijďte!

Srdečně Vás zve Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, Skaut ABS.
Za středisko Pětilisté růže Eva Šojdelová (Ferda)

Více na: www.betlemskesvetlo.cz


Skauti přivezou do Jindřichova Hradce Betlémské světlo

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít