4 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

StopTime pořádá hru o přežití Edenium 19 zasazenou do post-apokalyptického světa

Od 12. do 14. července bude probíhat na území České Kanady hra zasazená do post-apokalyptického světa s názvem Edenium. V této hře svět, jak jej znáš, skončil hluboko pod nánosem radioaktivního spadu. Z lidské civilizace zbyla jen hrstka „šťastlivců“ – hráčů, která je vydána na pospas nehostinné pustině. Den co den čelí přeživší vysoké radiaci, hladu a všudypřítomné zkáze. Úkolem hráčů je zorientovat se v prostředí, plnit nejrůznější úkoly a tím si dopomoci k nalezení potravy a předmětů nezbytných k přežití. Hlavní organizátor této hry je Ondřej Pácalt, ve svém týmu má pak dalších 5 mladých lidí, kteří společně tuto hru, pod hlavičkou neziskového spolku StopTime, připravují.

StopTime pořádá hru o přežití zasazená do post-apokalyptického světa Edenium 19Na začátku hry odevzdají hráči své věci organizátorům (kromě oblečení). Poté obdrží jednotlivé týmy mapu oblasti, ve které se hra odehrává. Na této mapě jsou vyznačeny body zájmu, kde je možné plnit úkoly, a tím si dopomoci k potravinám a jiným předmětům potřebným pro přežívání v divočině. Často se může stát, že není možné získat vše potřebné najednou. Je tak čistě na rozhodnutí daného týmu, co je prioritou, jestli se najíst, vyléčit člena týmu nebo se postupně propracovat k dosažení svého herního cíle. Po dobu dvou dní budou hráči čelit nástrahám pustiny, a to zejména radioaktivnímu prostředí. Na noc si musí každý tým nalézt vhodné místo k přenocování pod širákem. Každá akce, kterou jako jedinci, či tým hráči provedou může zvýšit jejich stupeň ozáření. Pokud výše ozáření na dozimetru dosáhne kritických hodnot, padne na daného jedince některý z efektů radioaktivity/zdravotních postihů. To pak znatelně omezuje hráčovi schopnosti, především jeho schopnost pohybu a přesunu. V kritickém případě tak může hráče radioaktivita paralyzovat. Takový hráč pak zůstává závislý na pomoci svého týmu. Dalším důležitým faktorem je interakce mezi jednotlivými týmy. Týmy se mohou během hry zákeřně přepadat a obírat se navzájem o těžko získané věci. Stejně tak je ale možné vést s ostatními dialog a domluvit se na obchodu, či spolupráci. Hlavním cílem každého týmu je zajistit si dostatek surovin a funkčního přístrojového vybavení k dlouhodobému přežití v pustině. Hráči mají pro případ nouze k dispozici svůj telefon (zalepen v obálce tak, aby jej nemohli použít v rámci hry). V kritických situacích je tak možné kontaktovat organizátory, kteří na celou hru v přímém přenosu dohlíží a mají k dispozici osobní vůz. Akce je realizována také díky podpoře těchto sponzorů: Město Jindřichův Hradec, Junák – český skaut, středisko Zlatá Růže J. Hradec.

Registrace a další info: http://edenium.stop-time.org/

Ondřej Pácalt

 


 

Co to je spolek StopTime?