Aktuálně

Zápisy dětí do mateřských a základních škol v Jindřichově Hradci

Na jaře proběhnou zápisy dětí do mateřských a základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2018/2019.

Základní školy

škola abeceda alphabet-1219546_1280
Foto: Pixabay.com – CC0 Creative Commons

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec po dohodě s řediteli základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec oznamuje, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech základních školách v Jindřichově Hradci v úterý 10. dubna 2018 od 14.00 do 17.30 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Mateřské školy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Jindřichův Hradec, po dohodě s ředitelkami jednotlivých mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec, oznamuje, že zápis do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve všech mateřských školách v Jindřichově Hradci v termínu  2. a 3. května 2018 od 9.00 do 16. 30 hodin.

PhDr. Jitka Čechová, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy