18.5 C
Jindřichův Hradec
23.03. 2023
Články

Božstva a kulty verše Josefa Šimánka s ilustracemi Josefa Váchala

V roce 1997 vyšel společnou péčí pražského nakladatelství Volvox Globator a Paseka reprint knihy Josefa Šimánka Božstva a kulty, kterou v roce 1910 vydal vlastním nákladem autor ve 260 exemplářích v grafické úpravě a s dřevoryty svého přítele Josefa Váchala.

Božstva a kulty verše Josefa Šimánka s ilustracemi Josefa Váchala
Josef Šimánek s básníkem Jaroslavem Vrchlickým v Opatii v roce 1910

Jindřichohradecké muzeum zakoupilo tento reprint do svých sbírek a před třemi lety vydražilo v aukční síni Dorotheum i originál publikace s pořadovým číslem 114/260. Důvod této koupě je zřejmý: autor PhDr. Josef Šimánek (16. 3. 1883-16. 11. 1959) se narodil v Jindřichově Hradci v rodině úředníka městské spořitelny. Studoval na zdejším gymnáziu, po maturitě pokračoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde také získal doktorát. Působil v Praze, kde nejdříve redigoval Pokrokovou revue, Knihovnu západních literatur, Knihovnu pro filosofii, umění a život, Zrcadlo, satirickou přílohu časopisu Samostatnost, časopis Týden světem a Nový obzor.

V letech 1924–49 byl vedoucím knihovny Pozemkového úřadu, později pracoval jako vrchní odborový rada. Od roku 1918 byl členem Zemské komise pro péči o mládež, dále působil jako tajemník Zemského cizineckého svazu a generální sekretář Svazu skautů. Napsal několik odborných publikací z tohoto oboru. Vlastní literární činnost zahájil básnickou tvorbou a stal se uznávaným a plodným básníkem a prozaikem, do svých děl promítal svou lásku k přírodě, k rodnému kraji i klasickému umění a architektuře, stejně jako okultní a mystická témata. Dnes je zařazen i do Slovníku české literární fantastiky a science fiction. Jeho přáteli byli grafik Josef Váchal, básník Jaromír Borecký, manželé filosof Vladimír Hoppe a výtvarnice Marie Hoppe Teinitzerová, literární historik Ferdinand Strejček a pěvkyně Ema Destinnová. Se svérázným umělcem Josefem Váchalem jej spojoval zájem o tajné vědy a hnutí českých hermetiků. Josef Váchal, ilustroval jen několik cizích děl, například autorů Otokara Březiny a Jakuba Demla. Jeho účast na grafické úpravě a výzdobě Šimánkových Božstev a kultů je přičítána tehdejšímu osobnímu vztahu autorů při spoluzakládání spolku Sursum.

Muzeum Jindřichohradecka tímto nákupem obohatilo sbírkový fond Regionální literatura a doplnilo cenným a unikátním kusem soubor titulů z pera Josefa Šimánka, který v současné době čítá 23 knihovních jednotek.

Štěpánka Běhalová – Muzeum Jindřichohradecka

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L