2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Farní charita Jindřichův Hradec děkuje koledníkům a dárcům v Tříkrálové sbírce

FARNÍ CHARITA J. HRADEC DĚKUJE!!!

„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“ – Seneca

Farní charita Jindřichův Hradec děkuje koledníkům a dárcům v Tříkrálové sbírceFarní charita Jindřichův Hradec děkuje všem koledníkům a všem dárcům za jejich pomoc a podporu při Tříkrálové sbírce 2016!!!

Díky Vám všem se vybralo 74 285,-, přičemž z 65% těchto peněz budou financovány služby a aktivity Farní charity Jindřichův Hradec. Ze zbytků peněz se financuje režie sbírky, celonárodní projekty Charity Česká republika, projekty Diecézních charit a humanitární pomoc v zahraničí.

Farní charita Jindřichův Hradec je poskytovatel 3 sociálních služeb:

  • Farní charita Jindřichův Hradec děkuje koledníkům a dárcům v Tříkrálové sbírceNoclehárna
  • Odborné sociální poradenství
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Dále se Farní charita Jindřichův Hradec podílí na potravinové a materiální pomoci pro lidi v nouzi, na sociálních projektech, osvětě, apod.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

za Farní charitu J. Hradec Matěj Chmel a Alice Veselá

Výslovně děkujeme:
Paní Kutišové, Panu vojenskému kaplanovi Frühbauerovi, Panu Šamalovi, Paní Fojtové, Panu Špiříkovi, Paní Kašpárkové, Paní Šimůnkové, Paní Melichovové, Panu Hájkovi, Paní Jelínkové, Paní Krafkové, Paní Košťálové, slečně Möhwaldové, Paní Březinové, Panu Vistořínovi, Paní Hejdové, Paní Chmelové, Paní Tůmové, Panu Zemanovi, Panu Cucemu, slečně Kněžínkové, slečně Bednářové, slečně Kratochvílové, Paní Jelínkové, Sboru Jakoubek, Panu Mons. Posádovi, Panu Mrvkovi, Vojákům lehkého motorizovaného praporu v J. Hradci a dalším, na které jsme zapomněli, a kteří se podíleli na hladkém chodu sbírky!

Dále výslovně děkujeme všem koledníkům:

Farní charita Jindřichův Hradec děkuje koledníkům a dárcům v Tříkrálové sbírceJitce Košťálové, Davidu Cvengrošovi, Zuzaně Cvengrošové, Vojtěchu Jelínkovi, Kryštofu Kubátovi, Hynkovi Hrdličkovi, Vítu Jelínkovi, Anně Jelínkové, Anežce Krafkové, Jaroslavu Krafkovi, Denise Hadačové, Julii Möhwaldové, Aleši Möhwaldovi, Tereze Staňkové, Terezii Kinterové, Filipu Kinterovi, Lence Prokešové, Janu Prokešovi, Josefu Richterovi, Adamu Fojtovi, Veronice Chmelové, Denise Pečmanové, Anně Vendlové, Zuzaně Nové, Tereze Řádové, Kláře Vistořínové, Katce Drnkové, Evě Pavlíkové, Adéle Kiričenkové, Vojtěchu Kiričenkovi, Věře Klimešové, Anežce Moserové, Vítu Moserovi, Anně Malé, Báře Dvořákové, Aleši Vrchoveckému, Tondovi Vrchoveckému, Štěpánu Ažaltovičovi, Filipu Ažaltovičovi, Zbyňku Zemanovi, Radku Pfauserovi, Václavu Zemanovi, Lucii Kratochvílové, Kateřině Bednářové, Alici Veselé, Veronice Březinové, Hance Pařízkové, Báře Regentíkové, Kateřině Šimánkové, Janě Korandové, Vojtěchu Švecovi, Ivanu Zajíčkovi, Josefu Kašpárkovi, Beátě Melicharové, Filipu Šimánkovi, Adéle Kovářové, Dianě Melicharové, Karolíně Brachové, Viktorii Meixnerové, Magdaleně Drobilové, Ivě Švecové a Maju Čuchnovi, Ondřeji Bajerovi, Kümmelové Kateřině, Martinu Tomšovi, Kláře Tupé, Kristýně Tupé, Barboře Tůmové, Antonínu Měkutovi, Janu Měkutovi, Tereze Hemberové, Kláře Hemberové a Vojtěchu Hemberovi.

Nejnovější články

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L