10.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

Mapa z trudného období 20. století ve sbírce Muzea Jindřichohradecka

Před nedávnem získalo Muzeum Jindřichohradecka do svého sbírkového fondu Mapy velmi zajímavý exponát.

Jedná se o mapu okolí města Jindřichova Hradce v mě-řítku 1:75000 z období německé okupace. Připravena a vytištěna byla ovšem dříve, ještě před rokem 1938, názvy měst i vesnic jsou české, pouze u obcí, v nichž převládalo obyvatelstvo německé národnosti, se v závorkách a výrazně drobnějším písmem objevují i názvy německé. Mapa ovšem prošla aktualizací – po obsazení zbytku Československa a vzniku Protektorátu Čechy a Morava byla přetištěna a byly na ní vyznačeny nové hranice, stanovené po Mnichovské dohodě na podzim 1938.

A nejen to, názvy českých měst a obcí, nalézajících se na území Protektorátu byly doplněny o německá pojmenování. A tak se vedle původního označení Jindř. Hradec objevil červený nápis Neuhaus, u Stráže nad Nežárkou Platz a. d. Naser, u Kunžaku Königseck, u Hor-ního a Dolního Skrýchova Obr.- a Unt.- Grieschau a tak dále.

Po Mnichovu se Jindřichův Hradec octl na jakémsi poloostrově obklopeném územím Německé říše. Jediným spojením s českým územím zůstala silnice a železnice směrem na severovýchod, tedy do Jarošova nad Nežárkou, a úzkokolejná železnice vedoucí přes Horní Skrýchov do Nové Včelnice, tehdy ještě Nového Etynku, a dále. Ostatní silnice i železnice již vedly přes hranice. Traduje se, že v té trudné  době vznikl v Jindřichově Hradci nový aktuální text na nápěv známé písně Od Šumavy k Tatrám, který zněl „Od střelnice k jatkám…“ Tou střelnicí nebyla ovšem myšlena budova ostrostřeleckého sboru, nýbrž bývalá vojenská střelnice nalézající při cestě z Jindřichova Hradce do Jindřiše v místech, kde je dnes Voborský rybník. Na popisované mapě ji označili zkratkou „střel.“

František Fürbach – Muzeum Jindřichohradecka

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L