Aktuálně

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 15. října?

Fotila Amálie Buřilová: Září na Jindřichohradecku ve fotografiiRadní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. října 2014 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Jiří Pravda (ČSSD).

Benefiční běh městem Alfa run

Univerzitní sportovní klub jindřichohradecké Fakulty managementu bude 21. října 2014 pořádat v 18.00 hodin benefiční běh městem s názvem Alfa run. V této souvislosti rada města schválila spolupořadatelství města Jindřichův Hradec na konání benefiční akce Univerzitního sportovního klubu Fakulty managementu s názvem Alfa run formou zajištění bezpečnosti městskou policií na místech dle předloženého návrhu a schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s touto akcí.

Kalendář akcí 2015

Odbor kanceláře starosty předložil Radě města Jindřichův Hradec k seznámení návrh akcí, které budou zveřejněny v Kalendáři akcí 2015. Tento materiál navazuje na minulé úspěšné ročníky Kalendáře akcí, které vždy v daném kalendářním roce eliminují riziko konání významných kulturních, společenských a jiných počinů ve stejných termínech. Díky Kalendáři akcí se z velké části daří předejít zbytečnému snižování návštěvnosti jednotlivých akcí. Materiál poskytne prostor pořadatelským subjektům nejen z Jindřichova Hradce, ale i blízkého okolí (Dačice, Slavonice, Nová Bystřice, Třeboň) a vyjde formou plnobarevné brožury formátu DL (totožné jako v minulých letech), v nákladu 10 000 ks, z toho 2 000 ks v německém jazyce. Zároveň bude umístěn na www.jh.cz.

Informační panely pro měření rychlosti

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Informační panely pro měření rychlosti vozidel uchazeči GEMOS CZ Čelákovice za cenu 218 160 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je pořízení 6 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích včetně záznamu statistických údajů. Předpokládá se jejich trvalé osazení na již připravená připojovací místa v místních částech Děbolín, Horní Žďár, Otín a v ulicích Deštenská a Claudiusova. Stávající panely budou nadále přemísťovány dle harmonogramu na ostatní připojovací místa.

Rekonstrukce komunikace Karlov

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky Rekonstrukce komunikace Karlov. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce místní komunikace v ulici Karlov. Bude provedena výměna vodovodu včetně přípojek, částečná oprava a prodloužení kanalizačního řadu, nové veřejné osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace v kombinaci živičného koberce a žulové dlažby. V koordinaci bude provedena obnova sítě nízkého napětí firmy E-ON – nové kabelové rozvody a odstranění stávajícího vzdušného vedení.

Oprava povrchu teras ve 3. mateřské škole 

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na opravu povrchu teras ve 3. mateřské škole Vajgar 594 firmě Miroslav Konhefr Jindřichův Hradec za cenu 145 411,14 Kč s DPH se lhůtou realizace 19 dnů. V letošním roce budou vytvořeny terasy s betonovým povrchem, které lze k pobytu dětí využít (např. míčové hry) a v následujícím období bude do rozpočtu zařazeno vytvoření umělého povrchu.

Nákup nábytku pro jednu třídu 3. mateřské školy, odloučené pracoviště

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na nákup nábytku pro jednu třídu 3. mateřské školy, odloučené pracoviště Vajgar 690 firmě MAKRA DIDAKTIKA Nymburk za cenu 98 217,28 Kč s DPH. Jedná se o výměnu nábytku v jedné třídě a doplnění opotřebovaných ložních souprav pro děti. Stávající nábytek je z doby výstavby mateřské školy, je značně opotřebovaný a nevyhovuje současným potřebám výuky.

Nákup gastronádob a příslušenství pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na nákup gastronádob a příslušenství pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec firmě Multi CZ Pardubice za cenu 253 104,17 Kč s DPH. Jedná se o doplnění gastronomických nádob, termoportů a manipulačních vozíků v souladu s potřebami jednotlivých mateřských škol. Tímto nákupem bude zabezpečena přeprava stravy do jednotlivých výdejních míst v souladu s hygienickými požadavky.

Nákup nerezového nábytku pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na nákup nerezového nábytku pro školní kuchyně mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec firmě KOVOSLUŽBA OTS  České Budějovice za cenu 348 467 Kč s DPH. Jedná se o doplnění nerezového nábytku do varen mateřských škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec a jeho výměnu za starý nevyhovující nábytek z varen jednotlivých mateřských škol. Nové vybavení bude plně vyhovovat všem hygienickými požadavkům.

Poskytnutí finanční dotace na účast družstva starších žáků na republikovém finále ČASPV žactva ve florbalu

Družstvo starších žáků z oddílu SPV při TJ Slovan Jindřichův Hradec se zúčastní republikového finále pro ročníky s datem narození 1999, 2000, 2001. V této souvislosti rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 4 100 Kč TJ Slovan Jindřichův Hradec – oddílu SPV účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí družstva starších žáků na republikové finále ČASPV ve florbalu, které se uskuteční dne 25. října 2014 v Pardubicích.

Pekelně zábavné odpoledne a rozsvícení vánočního stromu

Rada města schválila povolení záboru veřejného prostranství městu Jindřichův Hradec na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v prostoru mimo komunikaci a parkovací stání pro umístění pódia, jednoho stanu o rozměru 6×3 m, dvou stanů o rozměru 3×3 m a stolů za účelem uspořádání akce Pekelně zábavné odpoledne a rozsvícení vánočního stromu dne 30. listopadu 2014.

Putovní výstava Věda pro společnost… poznávat má smysl

Rada města po projednání schválila povolení záboru veřejného prostranství Biologickému centru Akademie věd ČR České Budějovice pro umístění 8 ks výstavních stojanů v souvislosti s konáním putovní fotografické výstavy „Věda pro společnost… poznávat má smysl“ na náměstí Míru v Jindřichově Hradci v termínu od 20. října 2014 do 7. listopadu 2014.

 Příspěvek na koncert v refektáři

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář v Jindřichově Hradci bude 11. listopadu 2014 pořádat od 19.00 hodin v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií koncert Marie Koldové – zpěvačky se širokým a rozmanitým vícejazyčným repertoárem (standardy-swing, chansony, oldies, muzikálové melodie) a mnoholetou profesionální praxí na reprezentativních místech, zaoceánských pasažérských lodích v Evropě, USA a Kanadě. V této souvislosti rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 2 500 Kč na zajištění koncertu a užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s akcí.