Aktuálně

O čem rozhodovali radní 1. července 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. července 2015 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

Zadání zakázky:

  • Chodník Dolní Radouň – zpracování projektové dokumentace

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPředmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby nového chodníku podél silnice 3. třídy ve stanoveném úseku. Trasa byla předběžně projednána s předsedou osadního výboru a rovněž s odborem životního prostředí MěÚ z důvodu možného kácení několika stromů. Podkladem pro zadání bude návrh trasy v mapovém podkladu. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Chodník Dolní Radouň – zpracování projektové dokumentace uchazeči BLAHOPROJEKT České Budějovice za cenu 159 000 Kč bez DPH.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu:

  • Úprava vjezdu do areálu Služeb města

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového samostatného vjezdu do areálu Služeb města na Jiráskově předměstí, úprava vjezdu do areálu ČEVAKu a oplocení rozdělující oba areály. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v průběhu zpracování konzultována s oběma provozovateli areálů.

  • Předběžné oznámení veřejných zakázek odboru rozvoje

Rada města schválila zveřejnění předběžného oznámení níže uvedených veřejných zakázek ve Věstníku veřejných zakázek.

  • Rekonstrukce místní komunikace Radouňka Šeříková, Perleťová

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Šeříková a části ulice Perleťová včetně zkapacitnění dešťové kanalizace v těchto ulicích. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Parkoviště Vajgar trojstředisko I. etapa

Předmětem zakázky je rekonstrukce části stávajících parkovacích ploch v prostoru u objektu trojstřediska na sídlišti Vajgar. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Úprava prostranství u Merkuru 

Předmětem veřejné zakázky je celková úprava prostranství mezi objekty Teplospolu a Merkurem na sídlišti Vajgar včetně řešení vjezdu a parkovacích ploch, prostranství bude řešeno jako pěší zóna. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Parkoviště Na Výsluní 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovací plochy na pravé straně ulice Na Výsluní ve směru od Václavské. Předpokládaný termín realizace je říjen – listopad 2015.

  • Třebického přístup k 741/II

Předmětem veřejné zakázky je vybudování zpevněné plochy pro parkování a chodníků v prostoru mezi ulicemi Třebického, Sládkovou a Schwaigerovou u objektů č. p. 739 – 741. Příjezd a chodníky budou s živičným povrchem, parkovací plocha zpevněná polovegetačními prvky. Předpokládané termíny realizace říjen – listopad 2015.

  • Souhlas s otevřením kurzu pro získání základního vzdělání

Rada města schválila otevření kurzu pro získání základního vzdělání v Základní škole Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 ve školním roce 2015/2016. Možnost organizace kurzu pro získání základního vzdělání základní školou je uvedena ve školském zákoně, kde je uvedeno, že pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. Krajský úřad ve spolupráci se zřizovateli a řediteli škol zajistí ve svém správním obvodu dostupnost kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání. Důvodem otevření kurzu je žádost jednoho účastníka, který má zájem získat základní vzdělání a následně studovat na střední škole v maturitním oboru. Tento kurz bude probíhat jeden školní rok od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 dálkovou formou pro jednoho zájemce a na závěr bude ukončen komisionálními zkouškami z předmětů daných školním vzdělávacím programem školy. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu České Budějovice již vydal souhlas s organizováním tohoto kurzu a přidělil do rozpočtu školy potřebné finanční prostředky.

  • Povolení záboru veřejného prostranství v blízkosti zámku

Rada města povolila zábor veřejného prostranství panu Pavlu Malenovi na travnatém pásu mezi zámkem a rybníkem Vajgar pro umístění stanu a 6 židlí ve dnech 10. a 11. července 2015 za účelem zapojit se ke cvičení jógy pro kolemjdoucí zájemce.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít