Aktuálně

Hospodáři, podnikatelé a obchodníci VI. (Nezapomenutelné osobnosti Jindřichova Hradce)

Kniha Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec vypráví o personách veřejného i neveřejného života, které svými rozhodnutími, činy a názory přivedly vědomě a třeba také nevědomky město nad Vajgarem k jeho současné podobě.

Čtenářům portálu Hradecžije budou v letošním roce, ve spolupráci s Informačním centrem Jindřichův Hradec, postupně představeny všechny kapitoly této knihy.

K rozvoji města a jeho prosperitě přispívali po staletí schopní lidé z mnoha oborů. V Jindřichově Hradci se provozovala řemeslná výroba, jejímž nejúspěšnějším odvětvím se stalo soukenictví. Tradice textilní výroby přerostla do významných textilních podniků 19. a 20. století. Město bylo v 18. století jediným městem v jižních Čechách, kde pracovala knihtiskárna a Landfrasova imprese se stala největší mimopražskou tiskárnou 19. století. Významný byl černínský velkostatek s pokrokovými metodami lesního a vodního hospodářství. Zřízení Křižíkovy elektrárny v bývalém panském mlýně u zámku zařadilo Jindřichův Hradec k prvním českým městům s elektrickým veřejným osvětlením.

Karel Jičínský |17. 5. 1831 – 12. 6. 1910 | HOSPODÁŘSKÝ ŘEDITEL

Narodil se na hradě Karlštejně v rodině ředitele panství, absolvoval piaristické gymnázium v Praze. V roce 1852 ukončil studium na právnické fakultě pražské univerzity, o pět let později získal doktorát práv. Od roku 1853 působil jako vychovatel dětí hraběte Jaromíra Černína, psal odborná pojednání z oblasti práva a historie i matematiky.

V černínských službách pobýval na zámcích v Chudenicích a Petrohradě, v roce 1874 přišel do Jindřichova Hradce, kde od roku 1877 působil ve funkci zástupce ředitele panství, pak jako hospodářský ředitel a v roce 1887 se stal centrálním ředitelem černínských panství. V těchto funkcích se zasloužil o elektrické osvětlení zámku a města, o vybudování podniku na výrobu očkovacích sér. Uplatnil se i jako zlepšovatel, když zdokonalil pluh, na toto téma vydal v roce 1890 práci Nauka o pluhu. Velké zásluhy si získal v oblasti památkové péče, byl jmenován konzervátorem pro jihočeský region, v roce 1884 stanul v čele kuratoria jindřichohradeckého muzea, podílel se na objevení a záchraně nástěnných maleb v soudnici na jindřichohradeckém hradě. Uplatnil se rovněž jako regionální politik, byl členem obecního a okresního zastupitelstva v Jindřichově Hradci, od roku 1900 zastával funkci okresního starosty. Byl členem Jednoty českých matematiků, akademie věd a řady spolků a odborných komisí, získal titul rytíře Řádu Františka Josefa. V roce 1906 odešel na odpočinek do Karlštejna.

Waldemar Maresch | 26. 8. 1872 – 24. 1. 1939 | ŘEDITEL I LESMISTR

Waldemar Maresch se přiženil do jindřichohradecké rodiny Wachtelů, kde se stal nástupcem svého tchána lesního rady Jiřího Wachtela. Waldemar působil jako správce černínských lesů a byl uznávaným odborníkem v oblasti pěstování lesa. Byl členem Masarykovy Akademie práce, Československé zemědělské akademie a Ústřední jednoty československého lesnictva.

Z počátku pracoval jako lesní inženýr pro polesí sv. Markéty na velkostatku Jindřichův Hradec, později jako nadlesní chudenického velkostatku a jako lesní inspektor na petrohradském velkostatku. V roce 1912 byl povolán jako lesmistr do Jindřichova Hradce a roku 1917 ho Černínové jmenovali lesním radou. Od roku 1924 působil v Petrohradě. Za svou vysoce odbornou činnost byl jmenován v březnu 1927 generálním ředitelem všech černínských velkostatků.

V roce 1931 odešel do výslužby do Jindřichova Hradce, kde navázal na svou předchozí činnost v okrašlovacím spolku Vesna, Klubu československých turistů, Veslařském a bruslařském klubu Vajgar a filatelistickém klubu. K uvedenému výčtu přibylo předsednictví nově vzniklého spolku zahrádkářů a místo v kuratoriu Městského muzea, kde zasedal jako odborník pro přírodní památky i jako vášnivý sběratel. Zemřel a je pochován v Jindřichově Hradci.

Josef Filsak | 12. 3. 1886 – 23. 12. 1948 | STAVITEL

Narodil se v Lásenici, v roce 1900 absolvoval německou obecnou školu v Dolním Žďáru a nastoupil do učení k zednickému mistru Rieblovi do Číměře, které ukončil v březnu 1903. Léta tovaryšská prožil ve Vídni, praxi zednického políra vykonával ve Strmilově a ve Vídni. Od října 1911 navštěvoval odborné kurzy pro zedníky na c. k. české státní průmyslové škole v Plzni, které ukončil v březnu 1914, v únoru 1915 složil mistrovskou zkoušku.

V říjnu téhož roku se oženil a trvale se usadil v Jindřichově Hradci, kde získal koncesi k provozování živnosti mistra zednického. Válka ho přivedla na frontu, ale již v lednu 1917 byl jako válečný invalida přidělen do jindřichohradeckého 75. pěšího pluku jako zednický a tesařský polír při továrních a válečných stavbách plzeňských Škodových závodů. V listopadu téhož roku dosáhl stavitelského oprávnění, v únoru roku následujícího mu byla udělena koncese k provozování stavitelské živnosti v Jindřichově Hradci.

V roce 1919 byl zvolen do městské rady, v níž setrval jedno volební období. Jeho firma se ve dvacátých a třicátých letech 20. století významně podílela na stavebním ruchu nejen ve městě, ale i v okolí. Kromě výstavby domů se zabývala i stavbami mostů na Jindřichohradecku a přestavbami historických budov, například Střelnice v Jindřichově Hradci nebo panského mlýna ve Stráži nad Nežárkou, kde v roce 1927 založil podnik na výrobu cementového zboží. Ve druhé polovině 30. let byl pověřen výstavbou části systému lehkých opevnění v příhraničních částech okresu.

Autoři textů: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PaedDr. František Fürbach

Spoluautoři: Mgr. Vladislav Burian a MgA. Jakub Valášek

Vydavatel knihy je Město Jindřichův Hradec. Textové a fotografické podklady jsou ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Využít je lze na základě autorského zákona výhradně jen se souhlasem vlastníka.

Kniha je v prodeji v Informačním středisku v Panské ulici za 390 Kč.

Předchozí části:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít