-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

JHMD: Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Společnost JHMD, a.s. se rozhodla oživit nádraží v Nové Bystřici s cílem rozvoje turistického ruchu. Společnost zahájila začátkem letošního roku rekonstrukci momentálně nevyužívaných prostor přízemí nádražní budovy a budovy výtopny. Nově rekonstruované prostory budou využity v budoucnu pro vznik expozice regionálního úzkokolejného muzea. V souvislosti s venkovní expozicí budou dále vybudovány na přilehlých pozemcích příslušné chodníky včetně veřejného osvětlení. 

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Projekt s oficiálním názvem „Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice“ za 3,85 mil. Kč provádí jako zhotovitel firma RM-BAU s.r.o. z Jindřichova Hradce. Stavební práce by měly být ukončeny do 30.4.2014. Financování projektu je z 85% hrazeno z Regionálního operačního programu Jihozápad. Zbylou část včetně předinvestiční přípravy uhradí JHMD z vlastních zdrojů.

Vedle Jindřichova Hradce tak vzniká v trase úzkokolejky další centrum turistického ruchu, které návštěvníkům přiblíží historii Jindřichohradeckých úzkokolejek a drážní dopravy. Návštěvníkům muzea budou představeny historické exponáty vážící se k úzkokolejné dopravě nejen v Čechách ale i na Rakouské straně. Exponáty budou průběžně doplňovány či měněny. Na vzniku expozice se jako kurátor podílí nejvýznamnější historik úzkokolejky pan Karel Just.

Snahou společnosti bude také program muzea doplnit o jednorázové tematické akce. Aktivity muzea budou v čase koordinovány s dalšími akcemi JHMD, a.s. a se záměry ostatních subjektů v regionu.

Nejnovější články

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L