4 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

Pomník Mistra Jana Husa (Jindřichohradecké sochy a památníky #13)

Myšlenka uctění památky 500. výročí upálení Mistra Jana Husa vznikla již v předvečer I. světové války, přesně 13. července 1914, kdy se ke své první schůzi sešel Komitét pro postavení pomníku M. Jana Husa a vytkl si za cíl uctít jeho osobnost postavením důstojného památníku. Válka sice další činnost komitétu přerušila, ale myšlenku začal uskutečňovat brzy po ní. Funkci poválečného předsedy spolku tehdy zastával jindřichohradecký starosta Jan Chýna, duší celé akce však byl jeho místopředseda, ředitel gymnázia Ferdinand Hoffmeister. Členy komitétu byli za umělce zvoleni známý malíř Jiří Kaucký a fotograf Bohdan V. Liška.

Pomník Mistra Jana Husa (Jindřichohradecké sochy a památníky #13)Rozhodujícím předpokladem realizace bylo finanční zajištění celého podniku, rozpočtovaného na padesát tisíc korun. Potřebné prostředky byly získány především ze sbírek občanů města a jeho rodáků, z darů Jindřichohradecké spořitelny a místních firem i z prodeje propagačních materiálů. Jak uvedl ve svém projevu při slavnostním odhalení Adolf Šetka, ředitel Jindřichohradecké spořitelny: „V tom, že sbírek na Husův pomník zúčastnily se veškeré vrstvy lidu, od nejchudších až k nejbohatším, bez rozdílu stavů a výslovně zdůrazňuji bez rozdílu náboženského a politického přesvědčení, jest viděti, že idee Husovy jsou celým národem nejen pochopeny, ale také uznávány.“ Do roku 1927, kdy byla finanční stránka podniku uzavřena, se podařilo získat celkem 66.310 korun a 14 haléřů.

Počátkem roku 1920 byl osloven významný táborský sochař Jan Vítězslav Dušek (1891–1966), aby vypracoval návrh, po počátečních připomínkách a úpravách mu byl pak projekt v březnu 1920 zadán.

Sochař vypracoval dva návrhy pomníku, podle toho definitivního z roku 1922, který se nachází v muzejní sbírce, byl pak vytvořen. Jako materiál si Dušek vybral tvrdý, tzv. bohánecký pískovec z lomu nedaleko východočeských Hořic. Kámen byl po náročném transportu dopraven do Jindřichova Hradce koncem téhož roku. Firma jindřichohradeckého stavitele Šonského zhotovila podle Duškových plánů základy, na něž byl kamenný blok umístěn. Hrubou kamenickou práci provedl místní kameník Václav Neubauer během jara 1923. Sochu pak dokončil sám autor po návratu ze studií u významného francouzského sochaře Emila A. Bourdella v Paříži, kde model pomníku s velkým úspěchem představil na výstavě Societé Nationale des beaux Arts.

Pomník mistra Jana Husa byl za účasti předních představitelů města, místních spolků a pozvaných hostů slavnostně odhalen 6. července 1923 a dodnes tvoří dominantu dolní části parku obyvateli města podle sochy nazývané Husovými sady.

Jakub Valášek