14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Drobná sakrální architektura II (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)

Na území dnešního Jindřichova Hradce se dodnes nachází i drobné kamenickosochařské práce v podobě Božích muk, které se začaly stavět již ve středověku většinou u cest, na rozcestích či při okrajích polí. Jejich vzhled se během staletí proměňoval, většina Božích muk na Jindřichohradecku vypadá jako sloupy s různě zdobenou čtverhrannou hlavicí s křížkem na jejím vrcholu.

Drobná sakrální architektura II (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)Nejstarší dochovaná kamenná Boží muka lze vidět v blízkém okolí města. Jedny z nich byly vztyčeny na konci 15. století při cestě z Jindřichova Hradce do Kardašovy Řečice u Děbolína (1). Jejich hlavice je sochařsky zdobena erbem s pětilistou růží a drobnými hlavičkami andělů, které se podobají konzolám v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera datovaným do roku 1481. Další ukázka pozdně gotických muk stojí při staré cestě z Jindřichova Hradce do Hospříze (2), jež přestavují typ s hlavicí v podobě duté kapličky zakončené kamenným křížem.

Drobná sakrální architektura II (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)Jindřichohradecká sloupovitá Boží muka se dají dnes najít na několika místech při okraji města. Jejich největší kumulace je podél levé strany cesty na Radouňku. První z nich v podobě toskánského sloupu se čtyřhrannou hlavicí bez výklenků jsou zakončena stříškou s koulí na vrcholu. Nalézají se ještě v zástavbě v ulici Na Kopečku u č.p. 151 (3). O několik desítek metrů dál stojí další Boží muka pocházející z roku 1601 (4). Byla vytvořena v přechodném renesančně-barokním stylu. Na sloupu o čtvercovém půdorysu se skosenými hranami s vytesaným jménem Marcus Raus se nachází hlavice s výraznou třístupňovou římsou a výklenky. Poslední z této trojice stojí na samém okraji Radouňky (5). Na osmibokém sloupu je umístěna jednoduchá čtyřboká hlavice s reliéfy s lebkou a zkříženými hnáty nad jednotlivými výklenky. Na vrcholové římse byl druhotně vztyčen jednoduchý kovový křížek.

Drobná sakrální architektura II (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)Jiná barokní Boží muka se subtilně působícím toskánským sloupem a jednoduchou hlavicí oddělenou výraznými římsami stojí od roku 1674 také při staré cestě na Prahu u odbočky vedoucí na bývalý školní statek (6). V roce 1666 nechali Jan Nykodym, Marzan Bohdaneczk z Hodkowa a Anna Maxmiliana rozena z Poxperku vztyčit Boží muka při cestě na Lišný dvůr u Šindelny (7). Mají podobu čtvercového sloupu od jedné čtvrtiny s výrazně skosenými hranami a s hlavicí ohraničenou římsami o stejné šíři jako sloup. Hlavice je zakončena kamennou bání a dvouramenným křížkem. Výjimku mezi jindřichohradeckými Božími mukami tvoří dle L. Domečky osmiboký kamenný sloup umístěný při cestě z Nežáreckého předměstí na Buk na lokalitě nazývané Na Palici (8). Sloup je na jedné straně zdoben vytesaným mečem poukazujícím na pohnutou historii místa, jelikož se zde v minulosti konaly popravy mečem. Na konci 19. století byla jeho hlavice při opravě obohacena o kovový křížek, čímž se stal sloup také Božími mukami.

František Fürbach, Jakub Valášek

Muzeum Jindřichohradecka připravilo pro čtenáře zpravodaje NOVUM nový seriál, který bude věnován jindřichohradeckým památníkům, sochám a podobným uměleckým dílům, které v průběhu staletí vznikaly na území města Jindřichova Hradce. Tento budete moci číst ve zpravodaji NOVUM a na Hradecžije.cz.

Předchozí díly:

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum Jindřichohradecka